13 de septiembre de 1415 (ACS, CF29, Tumbo E, fols. 12v-13r)

Resumen

1415, septiembre, 13. Santiago de Compostela.

Foro del cabildo compostelano hecho en reunión presidida por Juan Martín, cardenal mayor y vicario del deán Alfonso García de Santa María, doctor en leyes, en el que es uno de sus primeros testimonios en el deanato compostelano.

Transcripción

Anno do naçemento de Nosso Sennor Ihesu Christo de mill et quatroçentos et quinze annos, treze dias do mes de setenbre.

Sabean todos que / nos, don Iohan Martin, cardeal mayor enna igllisia de Santiago, vigario de don Afonso Garçia de Santa Maria, doutor en leys, dean, et / as personas et coengos da dita igllisia de Santiago, seenddo ajuntados en noso cabidoo enna torre nova da dita igllisia por tangemento de cam/paa segundo que avemos de vso et custume, et presente connnosco enno dito cabidoo Ruy d’Ordees, coengo enna dita igllisia de Santiago, teençeiro/ da nosa teença de *** que presente he et consente et outorga, entendendo et seendo ben çertos que este aforamento aqui adeante / contiudo he prol et boo paramento do dito cabidoo et bees da dita teença, por nos et por nosos subçesores damos et outorgamos en a/aforamento (sic) por rason de foro, des dia de San Iohan de juyo primeiro que verra endeante, a vos Suero Martin, alfayate, mora/dor enna rua do Campo da çidade de Santiago, que presente sodes, et a Maria Martines, uosa moller, que he absente, por todo tempo de vosas vidas / d’anbos et de cada huun de vos et por mais tenpo de viinte et noue annos que ha de teer et aver aquel que por lo postromeiro de vos for /nomeado, aquelas nosas casas entregamente, sotoos et sobrados, que estan enna praça do Campo, que perteesçen a a dita teença, en que agora / mora Iohan Rodrigues, alfaiate, et Sancha Vazquez, sua moller, et Ruy Rey, ortoaao, et sua moller, Eluira Rey, as quaes casas estan juntas con / huna casa pequena de Bernald Eanes do Canpo, que esta junta con as casas grandes que foron de dona Costança et parte con a dita casa / por taboado da huna parte, et da outra parte se ten por parede con outras nosas casas en que agora mora Gonçaluo Tolan et Maria Cereija, / sua moller. Et aforamosuos as ditas casas segundo dito he, con seus sotoos, sobrados, camaras et portaes et pousos et paredes et a/goas vertes et entradas et saydas et suas pertyeenças et dereituras que lle perteesçen et perteesçer deuen, asi de dentro conmo de fora et / auedes et deuedes de dar et pagar cada anno ao dito teençeiro et aos outros que foren enno dito tempo por foro por dia de Natal / et Nasçença de Deus quoreenta et çinquo libras pequenas de blanquos, contando viinte soldos por libra, en saluo en esta çidade de / S[an]tiago, et asi en cada huun anno durante o dito tempo deste aforamento por vos et per vosos bees; et sen desconto alguno desto / deuedes por vosas custas propias, d’oje ata tres annos segintes, de reparar et refaser as ditas casas de pedra et barro et traues / et madeira et ferro et tella et de todo outro adubeiro que lles fezer mester et for neçesario a mandamento do dean ou de seu vigario ou de / dous carpenteiros et dende endeante repararlas et refaserlas de todo outro adubeiro que lles feser mester enno dito tempo desde a/foramento, saluo caendo por parte ou ardendo, o que Deus non queira. Et fiindo o dito tempo que as ditas casas fiquen ao dito cabidoo et teença li/bres, quitas et desenbargadas de uos et do que as teuer os ditos annos, reparadas et con todo o perfeyto et boo paramento que en elas // (fol. 13r) for et esteuer feito, et non deuedes vender nen sopennorar este dito aforamento, nen poer / nen traspasar en outra persona alguna sen noso consintimento et do dito cabidoo; et / avendoo de faser que o façades ao dito cabidoo tanto por tanto, querendoo el, et non o querendo / que enton que o façades a taes personas que seian paçiueles et simitaes de vos, que pagen o dito foro et / conplan et agarden as maneiras et condiçoes en este dito tempo por mais foro nen por menos nen por al tanto que outro alguun por elo deuen / por diser que ha y enganno nen por outra rason alguna, et faservoslo saao et de paz por nos et por los bees do dito cabidoo et teen/nça (sic) que vos para elo obligamos. Et eu, o dito Ruy d’Ordees, coengo et teençeiro que presente soo, asi outorgo et confirmo enno dito aforamento.

Et eu, o dito Sueiro Martin, que presente soo, por min et en nome da dita mina moller et do que ouver de teer et teuer os ditos viinte / et nove annos, asi reçebo este dito aforamento por las maneiras et condiçoes sobre ditas. Et prometo et outorgo de daremos et / pagaremos as ditas quoreenta et çinco libras cada anno ao dito teençeiro que agora he et for por los tempos da dita teença et teen<e>r et / conplir et agardar todas las maneiras et condiçoes en este dito aforamento contiudas por min et por meus bees et da dita mina moller et do / que teuer os ditos viinte et nove annos, que para elo obligo.

Et qual das partes contra esto veer, en parte ou en todo, peite a a outra / parte que o agardar et conplir mill morabedies por penna. Et a penna pagada ou non pagada todauia este dito aforamento et condiçoes / et cousas en el contiudas fique firme et valla en seu robor.

Esto foy enno dito cabidoo, anno, dia et mes sobreditos.

Testemoias que fo/ron presentes don Vasco Marques et Ruy Fernandes de Vex et Afonso Fernandes de Leon, cardeaas, et Pero Fernandes de Triualdes et Iohan Gomes d’Alcala / coengos enna dita igllisia de Santiago.

Notas al texto

Datos documentales y bibliográficos

 • Documento originalACS, CF29, Tumbo E, fols. 12v-13r.
 • Descripción

  La documentación incorporada se encuentra copiada en el llamado Tumbo E de la Catedral de Santiago, cartulario recopilado en buena parte durante la época del prelado compostelano Lope de Mendoza (1399-1445), al que se incorpora posteriormente nueva documentación, hasta el siglo XVI. Se trata de un tumbo en pergamino, integrado por 206 documentos copiados a lo largo de 141 folios en letra cortesana y en idiomas gallego y castellano. No presenta miniaturas ni decoraciones y la encuadernación es en madera con forro de piel repujada.

 • Edición

  Xosé M. Sánchez Sánchez

 • Cita
  Carta de a de 13 de septiembre de 1415, ed. Xosé M. Sánchez Sánchez, en Biblioteca Cartagena [<https://bibliotecacartagena.net/documentum/13-de-septiembre-de-1415-acs-cf29-tumbo-e-fols-12v-13r> Consulta: 22/03/2023].
  Citar este documento

Digitalizaciones de los originales