9 de octubre de 1415 (ACS, CF 29, Tumbo E, fol. 14r-v)

Resumen

1415, octubre, 9. Santiago de Compostela.

Referencia a Alfonso de Cartagena, doctor en leyes, como deán compostelano en el foro que el cabildo de la iglesia de Santiago de Compostela realiza al cambiador Fernán Eanes Iuliate y su esposa, Constanza Eanes, en otro de los primeros documentos compostelanos en que figura como nuevo deán.

Transcripción

(fol. 14r) Anno do nasçemento de Noso Sennor Ihesu Christo de mill et quatroçentos et quinze annos, noue dias do mes de outubre.

Saben / todos que nos, don Iohan Martin, cardeal mayor, vigario de don Afonso Garçia de Santa Maria, doutor en leis, dean enna igllisia / de Santiago, et as personas et coengos da dita igllisia de Santiago, seendo ajuntados en nosso cabidoo enna torre noua da dita / igllisia por tangemento de canpaa, segundo que avemos de vso et custume, entendendo et seendo ben çertos que este aforamento a/deante contiudo he pro et boo paramento do dito cabidoo et bees del, por nos et por nosos subçesores, aforamos et damos / en aforamento et por rasson de foro a vos, Fernan Eanes Juliate, canbeador que presente sodes, et a uosa moller, Costança Eanes, / por todo tenpo de uosas vidas danbos et de cada huun de uos, as nosas casas en que vos et a dita uosa moller agora morades, / que perteesçen a a teença de ***  de que he teençeiro don Nunno Gonçalues, arçidiago da Reyna enna dita igllisia; as quaes / se teen per (sic) parede contra çima con outras casas, que son da dita teença, en que mora Iohan Pose et Costança Rodrigues / do Cabo, sua moller, et da outra parte se teen por parede con outras casas do conçello da çidade de Santiago en que ven/den o pescado. Et aforamosvoslas segundo dito he, des dia de San Iohan de juyo postromeiro en deante con todos seus // (fol. 14v) sotoos, sobrados, camaras, portaes, pousos, paredes et agoas vertes, et suas entradas et saydas et perteesças et dereituras que lles perteesçen et / perteesçer deuen asi de dentro conmo de fora, et en altomconmo en baixo, con tal condiçon que uos d’oie este dito dia ara dous annos conplidos / primeiros segintes per vosas custas propias façades et leuantedes a so o balcon das ditas casas que vos en elas fezestes contra a / Quintaa de Paaços dous arcos de pedra de graao laurados ao modo que son laurados os arquos onde se asentado (sic) o moymento onde iaz Ro/drigo Rodrigues, coengo que foy de Santiago; et que posades poer et asentar so os ditos arcos dous moymentos para as sepulturas de vos et / da dita uosa moller, et para vosas et suas vozes todo senpre. Et que tenades os ditos balcoos feitos et restoirados segundo agora estan et re/stoiredes et refaçades as ditas casa de todo lauor et restoiramento que elas ouveren mester enno dito tenpo, de pedra et madeira et ferro et / tella et outra qualquer cousa que lles for nesçesario, saluo caendo por pe ou ardendo, o que Deus non queira. Et sen desconto alguun, que dedes / et pagedes por foro das ditas casas cada anno ao dito teençeiro que agora he et a outro qualquer que for per los tempos, vos et a dita / uosa moller en vosas vidas et de cada huun de vos, quorenta et septe libras pequenas de blanquos, contando viinte soldos por libra, por dia / de Natal a nasçença de Deus, en saluo, et asi en cada huun anno durante este dito aforamento per vos et per vosos bees et de cada / huun de uos. Et fiindo o dito tempo de vosas vidas que as ditas casas fiquen a o dito cabidoo et teença libres et quitas et desenbargadas / de vos et de uosas uozes con quanto perfeito et boo paramento en elas esteuer et for feito, ficando a saluo os ditos moymentos et sepu/lturas para vosas uozes. Et non deuedes de vender nen sopenorar nen poer nen traspasar este dito aforamento en outra persona sen noso / consintimento ou de nosos subçesores; et avendoo de fazer que o façades a nos ou a eles tanto por tanto conmo outro alguun por / elo der, querendoo nos ou eles; et non o querendo que enton que o façades ataes personas que seian paraçiueles et simitaes de vos que paguen / o dito foro et conplan et aguarden as maneiras et condiçoes en el contiudas. Et nos nen nosos subseçores non uos deuemos de tirar nen / toller este dito aforamento enno dito tempo por mais foro nen por menos nen por al tanto que outro alguun por elo de nen prometa et fa/zeruoslo saao et de paz por los bees do dito cabidoo et teença que para elo obligamos.

Et eu, o dito Fernan Eanes, que presente soo, por min / et en nome da dita minna moller, por la qual me obligo min et meus bees que aia este dito aforamento por firme et estauele, asi o reçebo, / et prometo et outorgo de fazermos os ditos arcos ata o dito termino et a dita reparaçon et pagar o dito foro cada anno segundo dito he per min / et per los bees da dita mina moller et meus, que para elo obligo.

Et qual das ditas partes que contra esto veer, en parte ou en todo, peite a a outra / parte que o agardar et conprir mill moravedies por penna; et a pena pagada ou non pagada todavia este dito aforamento et cousas en el con/tiudas fique firme et valla en seu robor.

Testemoyas que foron presentes, Gonçaluo Peres, Iaquome Fernandes, Rui Fernandes de Vex, car/deaas, et Iohan Fernandes de Cannas et Pero Fernandes de Gruma, coengos enna dita igllisia de Santiago.

Notas al texto

Datos documentales y bibliográficos

 • Documento originalACS, CF 29, Tumbo E, fol. 14r-v
 • Descripción

  La documentación incorporada se encuentra copiada en el llamado Tumbo E de la Catedral de Santiago, cartulario recopilado en buena parte durante la época del prelado compostelano Lope de Mendoza (1399-1445), al que se incorpora posteriormente nueva documentación, hasta el siglo XVI. Se trata de un tumbo en pergamino, integrado por 206 documentos copiados a lo largo de 141 folios en letra cortesana y en idiomas gallego y castellano. No presenta miniaturas ni decoraciones y la encuadernación es en madera con forro de piel repujada.

 • Edición

  Xosé M. Sánchez Sánchez

 • Cita
  Carta de a de 9 de octubre de 1415, ed. Xosé M. Sánchez Sánchez, en Biblioteca Cartagena [<https://bibliotecacartagena.net/documentum/9-de-octubre-de-1415-acs-cf-29-tumbo-e-fol-14r-v> Consulta: 22/03/2023].
  Citar este documento

Digitalizaciones de los originales