16 de octubre de 1416 (ACS, CF 29, Tumbo E, fol. 57v. Incompleto)

Summary

1416, octubre, 16. Viernes. Santiago de Compostela.

Foro de Alfonso García de Santa María, como deán compostelano, al sastre y mercader Perrín Labixa y su esposa, Marina Fernández; documento con copia incompleta pero destacado por presentar la intitulación en primera persona del propio Alfonso.

Transcription

<A>nno dos nasçemento de Nosso Sennor Ihesu Christo de mill et quatroçentos et dez et seys annos, <s>esta feira, dez et seis dias do mes de oytu/bre.

Sabean todos que nos, don Afonso Garçia de Santa Maria, doutor en leis, dean enna igllisia de Santiago, et as outras personas et coen/ gos da dita igllisia de Santiago, seendo ajuntados en noso cabidoo enna torre nova por tangemento de canpaa, segundo que ave/mos de vsso et custume, presente connnosco no dito cabidoo Iohan do Barro, bacheller en decretos, coengo enna dita igllisia et teen/çeiro por nos da nosa teença vella das casas, et de seu outorgamento et consintimento del, entendendo et seendo ben çertos que esto aqui adelante / contiudo he feito en pro et boo paramento do dito cabidoo et teença et bees dela, por ende, por nos et por nosos subçesores, damos et / outorgamos en aforamento et por razon de foro a vos, Aras Afonso de Padrón, coengo enna dita igllisia, que presente sodes, que aforades en nome de Perrin / Labixa, xastre, mercador, et de sua moller, Marina Fernandes, vesinos et moradores enna rua da Moneda Uella da çidade de Santiago, que son ab/ sentes, asi conmo se fosen presentes, por todo tenpo das vidas dos ditos Perrin et sua moller, Marina Fernandes, et de cada huun deles, et por ma/ys tenpo a alende das ditas suas vidas d’anbos et de cada huun deles de duas voses, qual o postromeiro deles han de seer nome/adas de viinte et noue annos conplidos primeiros segintes, do qual dito Perrin sodes procurador et auedes poder para esto adeante contiudo per / carta de procuraçon escripta en papel et firmada do nome et signal et suscripçon de Roy Garçia, coengo et notario publico jurado de Santiago / por la igllisia de Santiago, segundo por ela paresçia de que o thenor dela adeante se conten. Et aforamoslles como dito he deste / dia de San Iohan de juyo postromeiro pasado endeante, todas aquelas nosas casas en que agora mora Gonçaluo Afonso, çapateiro, / que estan enna rua do Rego da dita çidade, con todos seus sotoos et sobrados et camaras, portaes, pousos, paredes et agoas vertentes / et con todas las outras suas perteesças et dereituras que perteesçen et perteesçer deuen a as ditas casas, asi de dentro conmo de fora et en alto / conmo en baixo et en ancho.

Editor notes

Documentary and bibliographic data

 • Original documentACS, CF 29, Tumbo E, fol. 57v. Incompleto
 • Description

  La documentación incorporada se encuentra copiada en el llamado Tumbo E de la Catedral de Santiago, cartulario recopilado en buena parte durante la época del prelado compostelano Lope de Mendoza (1399-1445), al que se incorpora posteriormente nueva documentación, hasta el siglo XVI. Se trata de un tumbo en pergamino, integrado por 206 documentos copiados a lo largo de 141 folios en letra cortesana y en idiomas gallego y castellano. No presenta miniaturas ni decoraciones y la encuadernación es en madera con forro de piel repujada.

 • Edition

  Xosé M. Sánchez Sánchez

 • Citation
  Letter from to in 16 de octubre de 1416, ed. Xosé M. Sánchez Sánchez, in Cartagena Library [<https://bibliotecacartagena.net/en/documentum/16-de-octubre-de-1416-acs-cf-29-tumbo-e-fol-57v-incompleto> Requested: Feb 4, 2023].
  Cite this document

Digitalization of the original documents