MARFANY 2022

Sobre la traducció catalana de la Tabulatio et expositio Senecae de Luca Mannelli // On the Catalan Translation of Luca Mannelli's Tabulatio et Expositio Senecae Marfany, Marta 2022

Marfany, Marta, «Sobre la traducció catalana de la Tabulatio et expositio Senecae de Luca Mannelli // On the Catalan Translation of Luca Mannelli's Tabulatio et Expositio Senecae», Translat Library, 4.3 (2022), págs. 1-28. 

https://scholarworks.umass.edu/tl/vol4/iss1/3/
  • EnTranslat Library

Cita

Marta Marfany (2022). Sobre la traducció catalana de la Tabulatio et expositio Senecae de Luca Mannelli // On the Catalan Translation of Luca Mannelli's Tabulatio et Expositio Senecae, en Biblioteca Cartagena [<https://bibliotecacartagena.net/referencia-bibliografica/ver/marfany-2022> Consulta: 04/02/2023].